ارائه راه حل ها و خدمات مرتبط با طراحی سبز و پایدار

طراحی پایدار یا طراحی سبز از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت در جهان امروز است. بدون تردید یکی از موارد مهمی که انسان همواره با آن دست و پنجه نرم می کند نحوه نگرش و برخورد با منابع انرژی و تعامل بین منابع و اثرات ناشی از این مصرف است. هدف از این نوع طراحی کاهش آسیب های محیطی، به حداقل رساندن مصرف منابع انرژی و هماهنگی هرچه بیشتر با طبیعت است. فلسفه طراحی پایدار، پشتیبان و مشوق نگرش ها و تصمیم هایی است که درهر مرحله از طراحی، ساخت و سپس بهره برداری، تأثیرات منفی در محیط زیست و سلامت استفاده کنندگان را نیز در نظر گرفته باشد. عواملی از قبیل کاهش منابع فسیلی، کاهش منابع آب آشامیدنی، کاهش منابع محیطی، آلودگی محیط زیست و ... حال و آینده کره زمین را به مخاطره انداخته است. این مهندسین مشاور سعی می کند با بکار بردن اصول مربوط به طراحی سبز و پایدار علاوه بر ایجاد یک فضای راحت و با آسایش برای زندگی از تهدیدهای پیش رو نیز جلوگیری نماید. برخی از این اصول و راه حل ها بطور خلاصه عبارتند از:

  • استفاده از انرژی های طبیعی ماننده انرژی خورشیدی و باد
  • کاربرد مصالح قابل بازیافت و با دوام
  • جمع آوری و استفاده از آب بویژه آب باران
  • عایق بندی حرارتی، صوتی و ایزوله مناسب ساختمان
  • استفاده بهینه از نور طبیعی
  • انتخاب بهینه تجهیزات مصرف کننده انرژی
  • کنترل شرایط محیط داخل با استفاده از سیستم های B.M.S
  • بررسی و آنالیز میزان مصرف انرژی در ساختمان
  • استفاده از تجهیزات الکتریکی مناسب در راه اندازی و کارکرد بهینه تجهیزات