بیمارستان آموزشی ۲۲۰ تختخوابی صفا

کارفرما: گروه صنعتی صفا

نام پروژه: بیمارستان آموزشی 220 تختخوابی صفا

کاربری: درمانی و آموزشی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : حدود 25600 متر مربع

تعداد طبقات: 9 طبقه شامل 1 طبقه زیرزمین

پیشرفت پروژه : خدمات مرحله اول به اتمام رسیده

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی در سال 1396

محل اجرا: ساوه