بیمارستان آموزشی ۳۲۰ تختخوابی دانشگاه آزاد (تهران)

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

نام پروژه: بیمارستان 320 تختخوابی دانشگاه آزاد اسلامی

کاربری: درمانی، آموزشی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  34000

تعداد طبقات: 8 طبقه

پایان عملیات اجرائی­(بهره برداری): 1390 (درحال رفع نقص و تجهیز)

محل اجرا: تهران