بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی مهدی کلینیک (تهران)

کارفرما: مؤسسه غیرانتفاعی یاوران مهدی

نام پروژه: بیمارستان800 تختخوابی مهدی کلینیک

کاربری: درمانی ، آموزشی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، معماری داخلی، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و طرح تجهیز پزشکی

زیربنا : حدود 108000 مترمربع

تعداد طبقات: 18 طبقه شامل 2 طبقه زیرزمین

پیشرفت پروژه : در حال اتمام کارهای اجرای سازه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی پایان سال 1394

محل اجرا: تهران