توسعه بیمارستان آموزشی ۸۰۰ تختخوابی شریعتی (تهران)

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

نام پروژه: توسعه بیمارستان دکتر شریعتی تهران- بیمارستان 800تختخوابی

کاربری: آموزشی و درمانی فوق تخصصی

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 1180000 مترمربع

تعداد طبقات: 21 طبقه شامل 4 طبقه زیرزمین 

پیشرفت پروژه : در حال آماده نمودن مدارک مناقصه بین المللی

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی پایان سال 1394

محل اجرا: تهران