توسعه (ساختمان جدید ) بیمارستان دی (تهران)

کارفرما: ایران دی

نام پروژه: بیمارستان دی

کاربری:درمانی (توسعه) و پارکینگ

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 19000 مترمربع

تعداد طبقات: 15 طبقه شامل 6 طبقه زیر زمین

پیشرفت پروژه : خدمات مرحله اول به اتمام رسیده، درحال خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی در سال 1395

محل اجرا: تهران