ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

کارفرما: شرکت ثامن سازه عرش

نام پروژه: ساختمان دفاترنمایندگان مجلس شورای اسلامی

کاربری: اداری

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 55000 مترمربع

تعداد طبقات: در یازده سطح

پیشرفت پروژه : کانسپت طرح انجام شده در حال انجام خدمات مرحله اول

محل اجرا: تهران