مجتمع سلامت تات (تهران)

نام کارفرما:بنیاد خیریه نیکوکاری تات

نام پروژه: مجتمع سلامت تات

کاربری:درمانی و تحقیقاتی(بیمارستان تخصصی و مرکز جامع سرطان)

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، معماری داخلی، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و طرح تجهیز پزشکی

زیربنا حدود : 59000 متر مربع

تعداد طبقات:  جمعاً  16 طبقه شامل 2 طبقه زیرزمین ، همکف و 13 طبقه روی زمین

پیشرفت پروژه : خدمات مرحله اول به اتمام رسیده

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پیش بینی پایان سال 1397

محل اجرا: تهران