مسجد دانشگاه آزاد اسلامی با زیربنای حدود ۱۲۰۰۰ مترمربع

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

نام پروژه: مسجد دانشگاه آزاد اسلامی

کاربری: مرکز فرهنگی و مراسم

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود :  8000مترمربع

تعداد طبقات:  3 طبقه

پایان عملیات اجرائی داخل ساختمان (بهره برداری) و تکمیل محوطه سازی

محل اجرا: تهران