هتل ۵ ستاره ۲۰۰ اتاقه ایل گلی (گروه پارس)

کارفرما: شرکت ایران سازه (سازمان تأمین اجتماعی)

نام پروژه: هتل 5 ستاره ایل گلی تبریز

کاربری: هتل 5 ستاره 220 اتاقه

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 25000 مترمربع

تعداد طبقات: 18 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): سال 1381

محل اجرا: تبریز