هتل ۵ ستاره ۵۰۰ اتاقه مدینه الرضا مشهد

نام کارفرما: بنیاد تعاون سپاه پاسداران

نام پروژه: هتل مدینه الرضا مشهد

کاربری: هتل 5 ستاره 450 اتاقه

خدمات این مهندسان مشاور: برای مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای کارهای معماری، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

زیربنا حدود : 46000 مترمربع

تعداد طبقات:16 طبقه

پایان عملیات اجرائی (بهره برداری): پایان سال 1392

محل اجرا:مشهد