هتل 5 ستاره اصفهان با زیربنای 30000 متر مربع (اصفهان)