تاریخچه و معرفی شرکت

تاریخچه و معرفی شرکت

گروه 4 مهندسان مشاور در روز دهم مهر ماه 1337 با همکاری چهار دوست و هم دوره فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (آتلیه سیحون), آقایان جعفرقلی افشار قاسملو, سید مرتضی «عبدالامیر» موسوی, عبدالکریم اردلان و محمود تویسرکانی آغاز به کار کرد.تا تاریخ 27/ 11 /1360 شرکت گروه 4 با مسئولیت محدود و با مدیریت (سهامداران) آقایان جعفرقلی افشار قاسملو، عبدالکریم اردلان و محمود تویسرکانی و دیگر همکاران فعالیت می نمود.با توجه به شرایط پروژه ها و لزوم مشارکت متخصصان دیگر رشته ها به خصوص مهندسی ساختمان، مهندسی مکانیک و مهندسی برق و در جهت بهبود ارائه خدمات، همکاران فعال که از دهه 1350 با شرکت همکاری می کردند از تاریخ 27/ 11 /1360 در قالب گروه 4 مهندسان مشاور سهامی خاص ترکیب جدید را بوجود آوردند و سهامداران ضمن مدیریت در شرکت، مسئولیت و مدیریت بخش های چهارگانه را به عهده گرفتند.