تقدیرنامه ها

 

ردیف

عنوان

1

برنده طرح برتر فولادی سال 1392 کشور برای طراحی پروژه بیمارستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک از چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد

2

لوح تقدیر برای طرح و اجرای مرکز قلب و عروق تهران بعنوان پروژه برتر در زمینه ساختمانهای بتنی

3

لوح تقدیر دومین دوره جایزه آبادی برای طرح های برگزیده معماری و شهرسازی

4

لوح تقدیر برای طراحی بیمارستان آموزشی 250 تختخوابی شهید فخرالدین رحیمی درخرم آباد

5

لوح تقدیر برای طراحی بیمارستان 220 تختخوابی ولایت در شهرستان قزوین

6

لوح تقدیر برای طراحی بنای مرکز تحقیقات پلیمر ایران

7

لوح تقدیر برای طراحی و ساخت بیمارستان 515 تختخوابی امام رضا در کرمانشاه

8

لوح سپاس طراحی و ساخت بیمارستان مرتاض

9

لوح تقدیر طراحی ساختمان دفتر مرکزی جامعه مهندسان مشاور