خط مشی مدیریت کیفیت

مهندسین مشاور گروه ۴ به عنوان یکی از مشاوران برتر و فعال در زمینه طراحی، محاسبات و نظارت بر اجرای پروژه ها در شاخه های معماری، معماری داخلی، شهرسازی، سازه، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی و طرح تجهیز باتوجه به اصل رضایت کارفرمایان و تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها و فرآیندها، بهینه سازی مستمر در ارائه خدمات، ارتقاء کیفیت از لحاظ مراحل اجرای پروژه و سیستم های حاکم در شرکت، حفظ محیط زیست و صیانت از انسانها نظام مدیریت کیفیت خود را براساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO-9001:2015 تدوین نموده و اهداف زیر را پیگیری می نماید:

  • به کارگیری روش های نوین مدیریتی و مهندسی
  • ابداع و نوآوری در ارائه خدمات متناسب با دستاوردهای علمی روز دنیا
  • کوشش در جذب دانش فنی روز دنیا در زمینه معماری، معماری داخلی، سازه، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و نظارت بر اجرا تا مرحله تحویل
  • انجام به موقع تعهدات و ارائه خدمات مهندسی کارآمد و با کیفیت مطلوب
  • ارزیابی مداوم چگونگی عملکرد همکاران و بسترسازی لازم جهت افزایش بهره وری
  • تعامل با شرکت های معتبر داخل و خارجی