طراحی تأسیسات و تجهیزات الکتریکی

ساختمان سازی بصورت مدرن امروزی از چندین دهه قبل آغاز شده و در طول این سال ها تحولات علمی و تکنولوژی زیادی در طراحی، انتخاب مصالح و ساخت روی داده و سرعت این تحولات رو به افزایش است. اکثر این تحولات در راستای خدمت گیری تجهیزات و تأسیسات مناسب برای ارائه خدمات بهتر و بهینه تر، بهره وری بیشتر، ارتباطات مناسب تر، حفاظت و امنیت بیشتر، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه ها است. این مهندسین مشاور سعی دارد با تکیه بر دانش و تجربه مهندسین مجرب خود و براساس استانداردهای رایج ملی و بین المللی در زمینه های مختلف برق و تأسیسات الکتریکی و باطراحی بهینه سیستم های توزیع برق، سیستم های کنترل و اتوماسیون، سیستم های ارتباطی و سیستم های حفاظتی علاوه بر خلق یک محیط کار امن و راحت، گامی در جهت کاهش مصرف انرژی در سطح کشور و در نتیجه کاهش هزینه های برق بردارد. با این مقدمه برخی از خدمات قابل ارائه این مهندسین مشاور در این بخش بطور خلاصه به شرح زیر است:

 • طراحی و محاسبات روشنایی داخلی و خارجی ساختمان با استفاده از جدیدترین استانداردها و نرم افزارها و استفاده از منابع نوری مناسب.
 • محاسبات مقدار انرژی الکتریکی مصرفی (روشنایی، پریز برق عمومی، تغذیه تجهیزات کم مصرف توسط پریز برق، تغذیه تجهیزات، تغذیه سیستم های تهویه، آبرسانی، آتش نشانی، فاضلاب و ...) براساس استانداردها و استفاده از نرم افزار مناسب
 • انتخاب و طراحی سیستم های تولید انرژی در مواقع قطع برق شهر (ژنراتور داخلی، برق خورشیدی، تولید برق بدون وقفه UPS و ...)
 • انتخاب شبکه توزیع مناسب برای قسمت فشار متوسط (محل و تعداد پست های ترانسفورماتور داخلی)، فشار ضعیف (تابلوهای توزیع اصلی، نیمه اصلی و فرعی) و چگونگی تغذیه آنها
 • طراحی و محاسبات شبکه خازن جهت ترمیم ضریب قدرت
 • طراحی سیستم ارتباطی تلفن (تمام الکترونیک، دیجیتال یا IP)
 • طراحی سیستم آنتن مرکزی
 • طراحی سیستم صوت و سیستم های دوربین مدار بسته حفاظتی، کنترلی و آموزشی
 • طراحی سیستم پیج (با سیم یا بدون سیم)
 • طراحی سیستم کامپیوتر و IT
 • طراحی سیستم احضار
 • طراحی سیستم اینترکام
 • طراحی سیستم ارتینگ و هم بندی
 • طراحی سیستم صاعقه گیر و حفاظت ثانویه
 • طراحی سیستم تجهیزات موتورخانه
 • طراحی و انتخاب تجهیزات سیستم B.M.S
 • تهیه فهرست مشخصات و مقادیر تجهیزات
 • آماده نمودن مدارک برای انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار
 • نظارت (مقیم  و عالیه) برحسن اجرای عملیات توسط پیمانکار