طراحی تأسیسات و تجهیزات مکانیکی

ایجاد هوای مطلوب از نظر دمایی و رطوبت به منظور تأمین آسایش ساکنین از کلیدی ترین نکات در طراحی هرنوع ساختمان می باشد. مهندسین مشاور گروه ۴ با دراختیار داشتن کادر مجرب، نرم افزارهای تخصصی و آشنایی کامل با استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه تأسیسات مکانیکی این توانایی را دارد که ضمن طراحی نقشه های فاز ۱ و فاز ۲  با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی، علاوه بر انتخاب سیستم هایی با بیشترین درجه بازدهی و کمترین اثرات مخرب زیست محیطی هزینه های مربوط به خرید و تأمین و نگهداری تجهیزات را کاهش دهد. هدف ما پائین نگاه داشتن هزینه ها چه در مرحله ساخت و چه در هنگام بهره برداری است. بطور خلاصه در کارگروه های مختلف این بخش خدمات زیر ارائه می گردد.

 • بررسی نیازهای پروژه از نظر تأسیسات مکانیکی و تجهیزات مورد نیاز و همچنین مطالعه و پیش بینی شبکه های مختلف تأسیسات به منظور تهیه نقشه های مقدماتی و تهیه گزارش مرحله اول پروژه
 • ارزیابی سیستم های مختلف تأسیسات تهویه مطبوع و گرمایش و پیشنهاد سیستم مورد نظر
 • محاسبه بارسرمایی و بارگرمایی ساختمان
 • بررسی سیستم های مرکزی تولید بارسرمایی و گرمایی
 • تنظیم رطوبت نسبی هوا در فضاهای مختلف
 • طراحی پایه و تفصیلی و انتخاب تجهیزات تهویه مطبوع شامل سیستم های گرمایشی، سرمایشی و هوادهی با درنظر گرفتن استاندادرهای روز دنیا
 • کنترل اتوماتیک سیستم ها
 • طراحی موتورخانه و سیستم های مرکزی
 • انتخاب تجهیزات موتورخانه از قیبل بویلر، چیلر، هواساز و مبدل های حرارتی
 • طراحی شبکه آبرسانی گرم و سرد
 • طراحی شبکه و سیستم دفع فاضلاب
 • طراحی شبکه تخلیه آب باران
 • طراحی شبکه اطفاء حریق (جعبه های آتش نشانی و سیستم اسپرینکلر)
 • تأمین آب سیستم آتش نشانی
 • محاسبه ظرفیت مخازن تولید
 • طراحی شبکه توزیع آب آشامیدنی
 • طراحی شبکه توزیع بخار و جمع آوری کندانس
 • طراحی شبکه گازرسانی
 • سیستم لوله کشی گازهای طبی در بیمارستانها و محاسبه ظرفیت دستگاههای مرکزی
 • محاسبه ظرفیت و تجهیزات آشپزخانه در بیمارستانها و هتل ها
 • محاسبه بار رختشویخانه و تعیین ظرفیت دستگاهها و انتخاب مناسب آنها در بیمارستانها و هتل ها
 • محاسبه ظرفیت و ا نتخاب وسایل و تجهیزات استریل و ضدعفونی کننده در بیمارستانها