طراحی و مهندسی سازه

باتوجه به موقعیت کشورمان که در یکی از مهمترین نوارهای زلزله خیزی جهان قرار گرفته، بی شک طرح سازه یکی از مهمترین بخشهای مطالعاتی هر پروژه می باشد. خصوصاً اینکه ساختمانهای مورد قرارداد طراحی این مهندسان مشاور عمدتاً جزء ساختمانهای ضروری و حیاتی در خدمات رسانی در مواقع بحران می باشند. لذا این مهندسان مشاور با درک از وضعیت ساخت و سازهای کلاسیک و بعضاً سنتی و مشکلات عدیده آنها سعی کرده است در بخش سازه و انتخاب سیستم سازه ای همواره از سیستم ها و مصالح و تکنولوژی های نوین، کارآمدتر و مؤثرتر در رفتار بهینه سازه ها در برابر زلزله استفاده نماید. ضمن اینکه در بخش ژئوتکنیک و عملیات گودبرداری پروژه ها و همچنین تثبیت و تحکیم بستر زیر پی ها نیز از روشهای کارآمد و نوین استفاده نموده است.

با این مقدمه در ادامه اهم فعالیت های بخش سازه این مهندسان مشاور به اختصار ارائه می گردد: 

 • تنظیم شرح خدمات مطالعات ژئوتکنیک و تحلیل خطر لرزه ای پس از بررسی میدانی و بازدید محلی از محل پروژه.
 • مطالعه و بررسی مصالح و روشهای ساختمانی متداول در محل
 • مطالعه و بررسی سیستم های سازه ای بهینه و ایمن برای ساختمان مورد مطالعه
 • مدلسازی سازه با نرم افزارهای به روز و کارآمد برای انتخاب سیستم سازه ای در مرحله اول
 • تهیه گزارش مطالعات مرحله اول و نقشه های مربوطه.
 • مطالعه و انتخاب سیستم های پایدار کننده ترانشه های ناشی از گودبرداری در محل احداث ساختمان از جمله Nailing ، انکراژ، دیوار برلنی، شمع بتنی در جا و شمع پلاستیک، سیستم جت گروتینگ و SDM و ... و ارائه نقشه ها و اسناد مناقصه
 • مطالعه و انتخاب سیستم های تثبیت و تحکیم بستر از جمله شمع درجا، ستونهای شمعی خاک و سیمان (SDM)، میکروپایل، جت گروتینگ، تزریق دوغاب سیمان و ....
 • مطالعه و انتخاب سیستم های زهکشی دیواره ها و کف
 • انجام مطالعات و محاسبات سازه ها و پی با استفاده از آخرین آیین نامه و کدهای معتبر بین المللی و همچنین مراجع و کدهای داخلی
 • استفاده از نرم افزارهای به روز و کارآمد در طرح سازه و پی
 • انجام تحلیل های غیر خطی به منظور رفتار سنجی سازه ها
 • استفاده از سیستم های نوین افزایش دهنده میرایی و استهلاک انرژی در سازه های مهم و حیاتی از جمله میراگر و جداساز لرزه ای
 • نگاه ویژه و خاص به اجرای غیرسازه ای از جمله المانهای معماری، تأسیساتی و همچنین لوازم و تجهیزات برای طرح آنها در مقابل شتاب و تغییر مکان ناشی از زلزله و بعضاً باد.
 • انجام تحلیل های CFT برای کنترل تأثیر شکل سازه در مقابل باد.
 • تهیه نقشه های اجرائی سازه بصورت دقیق با ارائه جزئیات لازم
 • ارائه متریال لیست
 • ارائه دستورالعمل ها و مشخصات فنی و اجرایی در بخشهای مختلف
 • ارائه دستورالعمل های کنترل و بازرسی حین اجرای کار
 • نظارت عالیه براجرای کار و بررسی و اعمال تغییرات مورد نیاز در مرحله ساخت.