طرح تجهیز

بطور کلی فضاهای فیزیکی ساختمان در جهت استقرار افراد برنامه ریزی، طراحی و ایجاد می گردد. یک فضای فیزیکی بایستی قادر باشد تا به درستی افراد و تجهیزات مورد نیاز آن فضا در آن استقرار یابند و امکانات سرویس دهی، نگهداری و تعمیر در آن رعایت شود. لازمه عملکرد صحیح و کاربرد تجهیزات، پیش بینی درست و اصولی امکانات لازم از نظر ابعاد، الزامات سازه ای، الزامات تأسیساتی (برق و مکانیک) می باشد. مطالعه و نیازسنجی فضاهای فیزیکی، تهیه پلان عملکرد، پیش بینی امکانات نصب و راه اندازی بدون مطالعه و تهیه طرح تجهیز امکان پذیر نبوده و چه بسا در مواردی که این مطالعات و بررسیها در زمان طراحی و محاسبات معماری، سازه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی انجام نمی شود، پس از ساخت مشکلات، دوباره کاریها، تغییرات و ... خود نمائی می کنند.

با توضیحات فوق این مهندسان مشاور اعتقاد دارد که بسیار مفید خواهد بود که هم زمان با مطالعات اولیه و تهیه نقشه های اجرائی مطالعات و تهیه نقشه های طرح تجهیز انجام گردد. در پروژه های عملکردی و پروژه هائی که استفاده از تجهیزات در مرحله بهره بردای اهمیت دارد از جمله مراکز بیمارستانی این امر بیشتر خودنمائی می کند. این مهندسان مشاور بطور مثال برای مراکز درمانی مطالعه و تهیه نقشه ها طرح تجهیز پزشکی را با انجام موارد زیر مفید می داند.

 • همکاری با گروه تجهیز پزشکی در تهیه برنامه فیزیکی و پلانهای معماری و تأسیسات
 • تهیه فهرست تجهیزات پزشکی بصورت اتاق به اتاق، بخش به بخش و مجموعه
 • تهیه نقشه های چیدمات تجهیزات پزشکی (MEP)
 • تهیه الزامات ساختمانی (ابعاد، وزن، لرزش و ...) و تأسیساتی (آب، فاضلاب، بخارف گاز، برق، کنترل و ...)
 • تهیه مشخصات فنی مورد نیاز در فرایند سفارش (RFP)
 • تهیه جداول مقایسه فنی تولیدکنندگان معتبر
 • تهیه جداول و فهرست مقادیر و برآورد اعتبار
 • ارائه مشاوره در عقد قرارداد تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر تحویل، نصب، راه اندازی و آموزش اولیه
 • تهیه شناسنامه نرم افزاری تجهیزات پزشکی
 • ارائه مشاوره در زمینه استقرار واحد مهندسی پزشکی