همکاری با ما

همکاری با ما

شرکت گروه 4 مهندسان مشاور به عنوان یک شرکت فعال در زمینه طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های مختلف در سطح کشور و با تکیه بر اهمیت نقش نیروهای متخصص در پیشبرد اهداف فوق، از کلیه علاقه مندان جهت همکاری در شاخه های معماری، معماری داخلی، سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و تجهیزات پزشکی خواهشمند است که نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نماییند.

در حال حاضر شرکت نیاز به همکاری در موارد زیر را دارا میباشد:

  • مهندس مکانیک با حداقل 3 سال سابقه کار جهت انجام کارهای مرتبط با متره و برآورد تأسیسات مکانیکی

 

                                                                                           فرم درخواست همکاری