گواهینامه ها و عضویت ها

 

ردیف

عنوان

1

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

2

گواهبنامه عضویت در جامعه مهندسین مشاور ایران

3

گواهینامه مدیریت کیفیت  ISO 9001 : 2015        

4

گواهینامه عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

5

گواهینامه عضویت در فدراسیون جهانی بیمارستانی (IHF)